Oznámenia portálu

Hodnotenie kvality výučby LS 2020/2021

Používateľ Admin -

Hodnotenie kvality výučby LS 2020/2021 - dotazník

Milí študenti. Každoročne máte možnosť ohodnotiť kvalitu výučby *v predchádzajúcom semestri - v LS 2020/2021*.

Spätná väzba od Vás je pre nás veľmi dôležitá, pomáha nám zlepšovať procesy na fakulte. 

Budeme veľmi radi ak odpoviete na otázky v pripravenom dotazníku pravdivo, bez emócií a bez obáv, s cieľom zlepšiť kvalitu výučby, nájsť slabé miesta, dať vedieť vyučujúcim čo by sa podľa Vás malo zmeniť, kde boli plusy a kde mínusy.