Pozdravujem študentov 1. ročníka; všetky info budú interpretované na 1. stretnutí v rámci prednášky, prosím prihlásiť sa na webex,https://tuke.webex.com/meet/tatiana.sorokova137 963 6963 v čase podľa rozvrhu.

Cieľom predmetu je poskytnúť a doplniť chýbajúce poznatky o základných aplikáciách balíka MS Office (konkrétne na tvorbu textových dokumentov, tabuliek a prezentácií). V rámci predmetu sa študenti dozvedia o princípoch vytvárania komplexnejších dokumentov a profesionálnych prezentácií. Osvoja si prácu s najčastejšie využívanými aplikáciami balíka MS Office v praxi. 

Po absolvovaní predmetu má študent:

- ovládať základné činnosti potrebné pre vytvorenie a úpravu dokumentu, tabuľky a prezentácie, 

- vytvárať komplexné dokumenty obsahujúce štýly a dynamicky generované polia, používateľom riadené prezentácie 

- prezentovať komplexnejšie a väčšie množstvo údajov prehľadnou formou za použitia nástrojov aplikácií MS Word, MS Excel a MS PowerPoint.