Systém pre podporu vzdelávania - Ekonomická fakulta TUKE: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Heslo do moodle je identické s heslom do ostatných univerzitných sysémov , ako je univerzitný email, IS MAIS atd.

Zmena hesla znamená zmenu hesla vo všetkých systémoch univerzity, heslo sa nespravuje v moodli.