Brush up your English! -- intenzívny kurz je zameraný na rozvoj mäkkých zručností v univerzitnom pracovnom prostredí pri komunikácii v anglickom jazyku. Je určený pre účastníkov so znalosťami minimálne na úrovni B1 podľa SERR. Ak si nie ste istý/á svojou úrovňou, otestujte sa.

Brush up your English! -- intenzívny kurz je zameraný na rozvoj mäkkých zručností v univerzitnom pracovnom prostredí pri komunikácii v anglickom jazyku. Je určený pre účastníkov so znalosťami minimálne na úrovni B1 podľa SERR. Ak si nie ste istý/á svojou úrovňou, otestujte sa.