Predmet poskytuje študentom možnosť aktívne diskutovať o aktuálnych témach ekonomiky, financií a globálneho stavu a vývoja spoločnosti a sveta.