Obsahom kurzu Účtovníctvo peňažných ústavov je poskytnutie základných poznatkov o zvláštnostiach účtovania, metodike a účtovaní operácií dotýkajúcich sa peňažných ústavov tak v teoretickej ako aj praktickej rovine.