Pozdravujem študentov 1. ročníka; všetky info budú interpretované na 1. stretnutí v rámci prednášky, prosím prihlásiť sa na webex,https://tuke.webex.com/meet/tatiana.sorokova137 963 6963 v čase podľa rozvrhu.