Absolventi predmetu Európska integrácia získajú znalosti o integračných procesoch v Európe, pričom podstatná časť predmetu je zameraná na získanie znalostí o fungovaní Európskej únie, predovšetkým v hospodárskej oblasti.