Cieľom predmetu je motivovať študentov, aby sa aktívne zapájali do diania vo svojom okolí a neváhali prejaviť vlastnú iniciatívu v prípade, že vidia priestor na zlepšenie. Angažované myslenie a participácia sú nevyhnutnou súčasťou fungovania demokratických systémov. Čiastkovým cieľom je oboznámenie sa s teoretickými východiskami týkajúcimi sa konceptu demokracie a občianskej angažovanosti. Praktická časť bude zameraná na navrhovanie a realizáciu verejnoprospešného projektu podľa vlastného výberu.