Vitajte na predmete Riziko a neistota vo financiách. Ako vyplýva z názvu, počas semestra by sme mali získať základné poznatky z problematiky analýzy a hodnotenia rizika a neistoty, a to vo všetko vo svete financií усміхаюсь V rámci cvičení si predstavené teoretické znalosti vyskúšate implementovať v programe R. Navyše by ste tak v priebehu semestra mali získať zručnosti v oblasti spracovania údajov, ich analýzy a interpretácie modelov v štatistickom softvéri. Keď sa to všetko podarí, uvedenými znalosťami by ste v praxi mali zvládnuť efektívne riadiť projekty zamerané na implementáciu systémov analýzy rizika, najmä z oblasti finančného a investičného riadenia a rozhodovania.