Predmet Poisťovníctvo Vás uvedie do problematiky mnohokrát diskutovanej i zatracovanej. Poistenie je súčasťou života väčšiny ľudí a je nesmierne dôležité rozumieť jeho podstate, výhodám i úskaliam. Tento predmet prináša detailný pohľad na systém tvorby a ocenenia životného poistenia, vysvetľuje princípy fungovania poisťovne i celého poistného trhu, vysvetľuje podstatu, funkcie a opodstatnenosť existencie poistenia. Verím, že naše stretnutia budú pre Vás zaujímavé a prínosné.